POLJOAPOTEKA GRAMINEA
Adresa:Stjepana Radića 57, Predavac
Tel/Mob:043/880-097
E-mail:graminea23.predavac@abm.hr
Radno vrijeme:7-19 h
Sjemenska roba
Sjemenska roba

U ponudi imamo razno sjemenje:
- sjemenski kukuruz
- sjemenska pšenica
- sjemenski ječam
- sjemenski krumpir
- razne trave, lucerne i travne smjese
- manja i veća pakiranja sjemenja povrća
i dr.