O društvenom poduzetništvu

Društvena poduzeća djeluju za društvenu dobrobit, a ne kako bi generirala dobit za vlasnike i dioničare

Društveno poduzetništvo kao novi način poslovanja predstavlja kombinaciju poduzetničke prakse i vrijednosti usko povezanih s društvenom odgovornošću i načelima zaštite okoliša. U ovom društvenom poduzeću se ide prema tome da korisnici, dobavljači, stručnjaci i partneri aktivno sudjeluju u strategiji razvoja poslovanja te da u konačnici, ako to žele, postanu i suvlasnici poduzeća.

Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj ono se definira kao “Poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda ulaže za dobrobit zajednice“. Finoteka.com (HR-Koncept d.o.o.) je i do sada funkcionirala po tim principima, a sada smo ovakav koncept i formalizirali.

Također, velika je razlika i u načinu upravljanja. Naime u društvenim poduzećima se ide prema tome da zaposlenici, ali i širi krug dionika – korisnici, dobavljači, stručnjaci i partneri, budu ujedno i odgovorni za strateški razvoj poslovanja te da u kreiranju i provedbi aktivno sudjeluju. Tako se razvija model participativnog i uključivog upravljanja te se kreira zadovoljno poslovno okruženje gdje ljudi imaju priliku maksimalno primijeniti svoje znanje i talente.

Skip to content