Opis proizvoda

Goveda, junad

Udruga ratara, stočara i mljekara “Drava” je samostalna, nestranačka, interesna organizacija dobrovoljno udruženih ratara I uzgajivača goveda koji se bave proizvodnjom mlijeka I mesa, au svrhu zadovoljavanja zajedničkih zajedničkih interesa članova . Osnivanje Udruge iniciralo je dvadesetak proizvođača mlijeka iz Molvi, Novog Virja i Ferdinandovca, koja je i osnovana na Osnovačkoj skupštini dana 03.06.2010. u Novom Virju.

Zaključno sa 01.02.2012. godine Udruga ima 200 članova i taj broj je stalno u porastu. Ona danas ima članove iz niza općina uz rijeku Dravu : Gole, Molvi, Novog Virja, Ferdinandovca, Đurđevca, Kalinovca, Kloštra Podravskog te Pitomače. Udruga godišnje proizvede oko 2000 komada tovne junadi i oko 12 miljuna litara mlijeka.

Podijeli

Opis

Udruga ratara, stočara i mljekara “Drava” je samostalna, nestranačka, interesna organizacija dobrovoljno udruženih ratara I uzgajivača goveda koji se bave proizvodnjom mlijeka I mesa, au svrhu zadovoljavanja zajedničkih zajedničkih interesa članova . Osnivanje Udruge iniciralo je dvadesetak proizvođača mlijeka iz Molvi, Novog Virja i Ferdinandovca, koja je i osnovana na Osnovačkoj skupštini dana 03.06.2010. u Novom Virju.

Zaključno sa 01.02.2012. godine Udruga ima 200 članova i taj broj je stalno u porastu. Ona danas ima članove iz niza općina uz rijeku Dravu : Gole, Molvi, Novog Virja, Ferdinandovca, Đurđevca, Kalinovca, Kloštra Podravskog te Pitomače. Udruga godišnje proizvede oko 2000 komada tovne junadi i oko 12 miljuna litara mlijeka.

Kontakt proizvođača

Proizvođač:

stočara i mljekara, Udruga ratara

Ulica i kućni broj:

Novo Virje, Trepčanska 1

Općina/Grad:

Novo Virje

Kontakt osoba:

Turčić Željko

Tel./Mob.:

048/810-060

Županija:

Koprivničko-križevačka

Prodaja:

Maloprodaja

Sezona:

Dostava:

Prema dogovoru

Skip to content