Opis proizvoda

Kontakt proizvođača

Proizvođač:

PG Medač

Ulica i kućni broj:

Berek, Donja Petrička 139

Općina/Grad:

Berek

Kontakt osoba:

Marina Medač

Tel./Mob.:

989450751

Županija:

Bjelovarsko-bilogorska

Prodaja:

Maloprodaja

Sezona:

Dostava:

Prema dogovoru

Skip to content