Projekt

Cilj projekta „Razvoj tržišta domaće hrane kroz društveno poduzetništvo“ je transferiranje poduzeća HR-Koncept d.o.o. u društveno poduzeće, uz jačanje stručnih i poslovnih vještina zaposlenika te informiranje dugotrajno nezaposlenih u ruralnim zajednicama o mogućnostima samozapošljavanja kroz društveno-poduzetničke aktivnosti Prijavitelja.

Poduzeće HR-Koncept d.o.o. je osnovano 2009. godine upravo s ciljem olakšavanja nastupa domaćih poljoprivrednika na tržištu hrane. Poduzeće već dugi niz godina aktivno koristi najsuvremenije IT tehnologije za poticanje razvoja domaće poljoprivredne proizvodnje te posredno olakšava zapošljivost marginaliziranim skupinama kao što su nezaposleni mladi, žene, osobe starije od 50 godina te nacionalne manjine u ruralnim područjima RH. Na taj način HR-Koncept d.o.o. kao prijavitelj ima dugogodišnje iskustvo provođenja vrlo prepoznatljive socijalne misije.

Dvoje zaposlenika poduzeća će biti uključeno u izobrazbe nužne za unapređenje poslovanja i jačanje kapaciteta samog društvenog poduzeća. Pored toga projekt obuhvaća i skupinu od 120 nezaposlenih iz ruralnih zajednica, koji će biti uključeni u informativna predavanja o prepoznavanju problema nezaposlenosti i ostalih socijalnih problema koji pridonose njihovoj marginalizaciji te o mogućnostima rješavanja ili umanjenja tih problema kroz uključenje u sustav plasmana vlastitih poljoprivrednih proizvoda preko novog društvenog poduzeća.

Sve to provodi se u suradnji s partnerom na projektu LAG-om Vallis Colapis, kao jednom od vodećih organizacija za ruralni razvoj u Republici Hrvatskoj.

Inače, društveno poduzetništvo kao novi način poslovanja predstavlja kombinaciju poduzetničke prakse i vrijednosti usko povezanih s društvenom odgovornošću i načelima zaštite okoliša.

Društvena poduzeća djeluju za društvenu dobrobit. Primarni cilj društvenog poduzeća jest društveni utjecaj, a ne generiranje dobiti za vlasnike ili dioničare. Društveno poduzeće djeluje na način da pruža robu ili usluge na tržištu na poduzetnički i inovativan način te koristi eventualnu ostvarenu dobit za ispunjavanje društvenih ciljeva. Način upravljanja ovakvim poduzetničkim subjektom je otvorenog tipa te uključuje zaposlenike, korisnike i ostale dionike na koje utječe konkretna gospodarska aktivnost.

Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj ono se definira kao “Poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice“. HR-Koncept d.o.o. je i do sada funkcionirao po tim principima, a kroz ovaj smo projekt ovakav koncept i formalizirali.

Također, velika je razlika i u načinu upravljanja. Naime u društvenim poduzećima se ide prema tome da zaposlenici, ali i širi krug dionika – korisnici, dobavljači, stručnjaci i partneri, budu ujedno i odgovorni za strateški razvoj poslovanja te da u kreiranju i provedbi aktivno sudjeluju. Tako se razvija model participativnog i uključivog upravljanja te se kreira zadovoljno poslovno okruženje gdje ljudi imaju priliku maksimalno primijeniti svoje znanje i talente.

Kontak osoba za više informacija: Hrvoje Kolman, HR-Koncept d.o.o.

Skip to content